MAGIC BUSINESS

MESSER OG UTSTILLINGER:

Magi og trylleri virker som et "trekkplaster" ved standen og får firmaets budskap frem på en sterk og annerledes måte som gjør at nettopp deres messestand vil bli husket. I showet kan flere av firmaets produkter inngå.

MØTER OG KURS:

Vi kjenner alle situasjonen, hvor man skal til et møte som varer i flere timer. Her blir ofte Boje benyttet til å "puste liv i forsamlingen" igjen, når deltakerne er ved å bli ukonsentrerte. Det kan være gjennomgående eller som enkelt innslag. Firmaprodukter kan inngå i showet. Er det noen som er "ukonsentrert", setter magi nytt pust i forsamlingen, og folk blir "ladet" opp igjen.

KAFFEPAUSEN:

Ofte benyttes Boje's close-up magi, gående blant gjestene. Firmaprodukter kan inngå i showet. Det gjør at gjestene tenker på noe annet, og blir på den måten ladet opp igjen, for så å fortsette møtet.

KUNDEPLEIEN:

Når firmaet har fått ett kundeemne inn på messestanden, kan man gi kunden en personlig opplevelse fra firmaet ved å benytte Boje's close-up magi. Det er snakk om en opplevelse, som virker så sterkt at kunden sent vil glemme det. Samtidig blir Boje en "icebreaker" mellom firmaet og kunden.

MAGISK MARKETING:

Her er stilen meget svingende, idet enkelte virksomheter har forskjellige inngangsvinkler til trylleriet. Her tilpasser Boje det enkelte firmas ønsker. Resultatet er alltid at mange mennesker blir tiltrukket til standen.